דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

משאבים

בתקציר זה מאוגדים עיקרי הממצאים העולים מדו"ח מצב המדע בתקשורת החדשותית דוברת העברית בישראל.

The Promises of Learning Technologies: A View from the Learning Sciences

הקלטה של ההרצה מאת פרופ' ג'נט קולודנר 

סמינר המגמה לטכנולוגיות בחינוך באוניברסיטת חיפה ומרכז המצויינות LINKS לחקר למידה בקהילות מתוגברות טכנולוגיה

17.12.2014

(לחץ לקבלת תמונה מלאה)
לוח הזמנים ליום הראשון - 17.9.2014

Does a whale have a bellybutton? | Prof. Ayelet Baram Tsabari | TEDxWeizmannInstitute

This talk was given at a local TEDx event, produced independently of the TED Conferences.

מצגת באנגלית על אודות האפשרויות של מערכת קושיה - התרומה לארגון, ניהול הידע ומספר אפשרויות טכנולוגיות מתקדמות.

כנס מיט"ל 2014 - קהילות למידה מוגברות-טכנולוגיה כתשתית חברתית לקידום הבנה בינתחומית  - עדי קידרון

קהילות למידה מוגברות-טכנולוגיה כתשתית חברתית לקידום הבנה בינתחומית 

כנס מיט"ל - שיח דיאלוגי-רפלקטיבי נתמך מחשב בקהילת למידה שיתופית - שירי מור הגני

שיח דיאלוגי-רפלקטיבי נתמך מחשב בקהילת למידה שיתופית

כנס מיט"ל 2014 - ג'קי שחר

Characterizing Group Norms in a Technology Enhanced Learning Community

עמודים