דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

ds_Reserrch_name_header

חזור

חזור

פוסטר שהוצג בכנס הדוקטורנטים - מאי 2014

צעירים ממוצא אתיופי שייכים לאחת הקבוצות  העניות ביותר במגזר היהודי בישראל החווים, בנוסף לקשיים הכלכליים, גם קשיים חברתיים ותרבותיים, הבאים לידי ביטוי בניסיונם להשתלב במערכת ההשכלה הגבוהה.

      מחקר זה ינסה לבחון את ההיבטים השונים של שילובם של צעירים יוצאי אתיופיה במערכת ההשכלה הגבוהה – תוך התמקדות בתרומת הרשתות החברתיות לתהליך השתלבותם. לרשתות החברתיות יתרונות רבים: הן חינמיות, זמינות, פתוחות לכולם ומאפשרות יצירת קשרים חברתיים עם מגוון רחב של אנשים. קשרים חברתיים אלה מקנים תמיכה חברתית ורגשית החשובה כל כך בהתמודדות מול הקשיים אותם חווים מהגרים במהלך השתלבותם בחברה המארחת בכלל ובמהלך ניסיונם להשתלב במערכת ההשכלה הגבוהה בפרט (Ellison et al, 2007, 2011; Ellison, Steinfield & Lampe, 2007, בתוך Wohn et al, 2013).

      בהקשר זה קיימות גם עדויות כי סטודנטים באשר הם משתמשים ברשתות חברתיות באופן לא פורמאלי לצרכי לימודים; הם פותחים ביוזמתם קבוצות שמטרתן היא דיון בנושאי ההרצאות, החלפת חומרים, שאילת שאלות ומענה להן, העלאת פתרונות לתרגילים ועוד. סביר להניח שבקבוצות אלו מתקיימים גם תהליכים חברתיים אשר יתכן ויש להם השפעה חיובית על התהליכים הלימודיים המתקיימים בהן. המחקר הנוכחי יוצא מנקודת הנחה כי סטודנטים הבאים מרקע מוחלש, להם חסרים המשאבים הדרושים להצלחה בלימודים, יכולים לצאת מרווחים מפעילות שכזו מאחר והרשת יכולה למלא חסכים ולצמצם פערים שאין להם מענה בהוראה אקדמית סטנדרטית.

מטרת המחקר, אם כך, הינה להתחקות אחר תרומת הרשתות החברתיות לתהליכים של למידה תרבותית, חברתית ואקדמית בקרב סטודנטים ממוצא אתיופי והשפעתה על אופן שילובם במוסדות להשכלה הגבוהה ובחברה בכללותה.