דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

ds News name header

רשימת קורסים פתוחים לקהילת LINKS בשנת תשע"ו

ההרשמה מותנית בתאום מראש אם המרצים הרלוונטיים.

למידה והוראה בחברת המידע
פרופ' יעל קלי
313.4536 (4 נ"ז, היברידי, סמינריון, בחירה)
יום רביעי 8:30-1:00, חדר 208 אוניברסיטת חיפה

מרכז המצויינות  LINKS הוקם במסגרת תוכנית מרכזי המצוינות (I-CORE) של הוועדה לתכנון ותקצוב וממשלת ישראל  במטרה לחקור היבטים של חינוך בחברת המידע החדשה. במרכז חברים כ-14 חוקרים מאוניברסיטאות שונות בארץ אשר חוקרים, מנקודות מבט שונות, את האופן שבו אנשים חיים, מתקשרים ולומדים בחברה המודרנית תוך שימוש בטכנולוגיות מידע ותקשורת, הן במצבים בהם הלמידה מתרחשת באופן ספונטאני, והן במצבים בהם הלמידה נעשית בתהליך מעוצב ומוכוון.

קורס זה יזמן לתלמידיו חשיפה לאחדים מעולמות התוכן הנחקרים במסגרת המרכז: תרבות הוראה ותרבות למידה בחברה המקוונת, טכנולוגיות שיתופיות לצרכי שיקום, למידה ממשחקים דיגיטאליים, מעברי מידע ברשתות חברתיות, תפקיד המדיה בהקשר של קבוצות מיעוט, וכריית נתוני רשת לצורך שילוב "קולם של הלומדים" בתכנון קוריקולום. במהלך הקורס נעמיק בהבנת הנושאים ונחקור את הקשרים והחיבורים ביניהם, מתוך שאיפה להבנות תפיסה בינתחומית רחבה של למידה בחברה המקוונת. בנוסף לכך, נעסוק בהיבטים הפרקטיים של הוראה נתמכת טכנולוגיה על פי המודל של 'חניכות קוגניטיבית', תוך שילוב התנסות מעשית במהלך הקורס.

הקורס ייערך במתכונת של קורס היברידי הכולל מפגש שבועי באוניברסיטה במתכונת של קהילת למידה, ופעילויות מתוקשבות בין המפגשים.

 

המשפט בעידן המידע  (3 יח') (סמסטר ב', ימי חמישי, 9:00-12:00)

פרופ' ניבה אלקין-קורן, הפקולטה למשפטים

הקורס יעסוק ביחסי הגומלין בין משפט וטכנולוגיות מידע, בדגש על האינטרנט. הקורס יבחן את ההיבטים המשפטיים של טכנולוגיות מידע, תוך דיון ביקורתי בפסיקה והחקיקה הנוגעת לרשת האינטרנט בישראל ובעולם. בין היתר ידונו הנושאים הבאים: חירויות הפרט בעידן המידע, חופש הביטוי והזכות לפרטיות, תפקידם של גורמי ביניים בניהול סכסוכים ואכיפת החוק, 'האינטרנט של הדברים', שיתופיות בייצור וצריכה, אתגרי סייבר והיבטים משפטיים של מסחר אלקטרוני. לצד הדיון בדין הקיים יושם דגש על בחינת תפקידו של החוק בעיצוב הסביבה העסקית באינטרנט, יחסי הכוחות, והמשמעות הכלכלית והפוליטית של סביבת המידע.

מרכיבי הציון : בחינה מסכמת  100% בציון סופי. ציון מיטיב של עד 5 נקודות בגין השתתפות פעילה בכיתה.

שיטת הבחינה: בספרים פתוחים

 

סמינר קיץ: משפט ותרבות דיגיטלית (4יח', סמינר מרוכז, סמסטר קיץ 2016)

פרופ' ניבה אלקין-קורן, הפקולטה למשפטים

אחד האתגרים הקשים העומדים לפתחו של המשפט במאה העשרים ואחת הוא הצורך לעדכן את הכלים המשפטיים למציאות הטכנולוגית המשתנה בקצב מסחרר. בשנות ה 80 ניסח דויד קולינגרידג' בספרו "השליטה החברתית בטכנולוגיה "את הדילמה הכרוכה בהסדרת שינויים טכנולוגיים: "בראשית התהוותה של הטכנולוגיה, כאשר עוד ניתן לעשות משהו בנוגע לעיצובה, אנחנו לא יודעים עליה מספיק, ובשעה שכבר ניתן להבחין בהשלכות שלה המחייבות הסדרה, זה בדרך כלל כבר מאוחר מידי בכדי להסדיר אותה." הסמינר בנושא משפט ותרבות דיגיטלית נועד לסייע בזיהוי האתגר למשפט בעידן המידע, באמצעות התחקות אחר השתקפותה של המהפכה הדיגיטלית בתרבות. במהלך הסמינר נדון ביצירות מתחומי יצירה שונים (ספרות, קולנוע, טלוויזיה ובתוצרים אחרים של תרבות פופולרית), על מנת לזהות את השינויים בתפיסת האדם, החברה והמדינה. הסמינר יקנה כלים ותובנות מתחום המשפט והטכנולוגיה לניתוח משפטי של הסוגיות המתעוררות עקב שינויים אלה ולעריכת מחקר משפטי בתחום.

מרכיבי הציון : 70% עבודה סמינריונית, 20% רפרט, 10% השתתפות.

 

פורום סייבר (1 יח') (שנתי, ימי רביעי 16:00-18:00 אחת לחודש)

פרופ' ניבה אלקין-קורן, הפקולטה למשפטים

מרחב הסייבר,  המהווה עורק מרכזי של חיי המסחר, הכלכלה, החברה והפוליטיקה, נתון בשנים האחרונות להתקפות המאיימות על מהלך החיים התקין. הצורך לאבטח את הסייבר ולהגן עליו מפני מתקפות מחייב פיתוח גישות חדשות להגנת סייבר ולוחמת סייבר, כמו למשל ניטור מסיבי ומתמשך של פעילות אזרחית, פיתוח אמצעים חדשניים לכריית נתונים, ניתור וניתוח מידע, וכן שיתוף פעולה מסוג חדש בין המגזר הפרטי לציבורי באכיפת החוק ומשימות הגנה ולוחמת סייבר. איומי הסייבר מעוררים שורה של אתגרים חדשים בתחום של משפט ומדיניות. פורום סייבר נועד לדון באתגרים אלה מתוך גישה רב תחומית. הפורום יתקיים על בסיס שנתי, ויקיים  6 מפגשים בשנה (שלושה בכל סמסטר). דיוני הפורום יתנהלו במתכונת של קולוקוויום: יתארחו מומחים מובילים שיציגו מחקרים בתהליכי עבודה שונים והמשתתפים יגיבו בכתב ובעל-פה.

מרכיבי הציון: תגובות בכתב 100% מהציון הסופי.

 

תקשורת המדע: תיאוריה ומעשה. ימי א' 12:30-14:30. נוכחות חובה

פרופ' אילת ברעם-צברי -  טכניון

מקור המידע המרכזי של הציבור הרחב בנושאי מדע וטכנולוגיה הוא התקשורת. אלא שסיקור נושאים אלו בתקשורת הישראלית טעון שיפור הן מבחינת הכמות והן מבחינת האיכות 

נוכחותו של המדע בשיח הציבורי הישראלי אינו בגדר מתנה שאנשי המדע הנדיבים מעניקים לאזרחים הבורים, אלא צורך חיוני בראש ובראשונה לאקדמיה עצמה. הציבור יכול להסתדר היטב בלי לדעת איך קובעים מבנה מרחבי תלת ממדי של חלבון, אבל לאקדמיה יהיה קשה מאוד לתפקד בסביבה ציבורית המתנגדת לרכישת מכשיר תהודה מגנטית בעלות של מיליון דולר. לביולוגים יהיה קשה להמשיך בעבודתם במדינה המאפשרת לגופים אנטי-דמוקרטיים להכתיב מדיניות, וניסויים בבעלי חיים יהיו קשים יותר לעיכול לציבור שלא נחשף לתוצאות המחקר הרפואי. לבד מצרכים מעשיים, כספי המסים מממנים חלק ניכר מתקציבי האוניברסיטאות, כך שממילא חלה חובה מוסרית על אנשי המדע להחזיר לפחות חלק מן הידע שרכשו לציבור הרחב ששילם בעבורו.

 

סוציולוגיה של האינטרנט

ד"ר אורן גולן

(4 נ"ז, סמינריון, בחירה)

יום רביעי 10:30-12:00, חדר 208 אוניברסיטת חיפה

 

תאור הקורס:

קורס זה דן בהשפעות המדיה החדשה (New Media), ובראשם השפעת האינטרנט, על ההסדרים, הקהילות והיחסים החברתיים שבין בני אדם בעידן המידע. במהלך הקורס נבחן האם האינטרנט מהווה בעיקר כלי חדיש בהעברת מידע חינוכי, חברתי ותרבותי, או שמא יש כאן משום שינוי עומק ב'כללי המשחק' המגדירים מחדש את שחקני המפתח החברתיים, התרבותיים, המוסדיים, והתכנים המועברים. במהלך הסמינר נסקור סוגיות מפתח ביחסי החברה-אינטרנט (פוליטיקה, חינוך, דת, הבדלים בין-דוריים, קהילות, סטייה). הקורס יכלול חשיפה משותפת לחומרים ראשוניים (התבוננות בבלוגים, טוקבקים, פייסבוק, פורומים, סרטוני יוטיוב), קריאת טקסטים משותפת, הרצאות פרונטליות, דיונים כיתתיים ופיתוח עבודות אישיות. בהתאם לדרישות מסלול לימודיהם, יוכלו הסטודנטים לבחור בין שני מסלולים: הראשונה כוללת עריכת עבודה סמינריונית-אמפירית מלאה בקורס, ואילו השניה כוללת הגשת הצעה להצעת מחקר (ללא ניתוח סופי של החומרים) על פי הנחיות המרצה.

 

*לתלמידי לינקס שאינם תלמידים באוניברסיטת חיפה יתאפשר מסלול לימודים מיוחד בקורס בדיאלוג עם מרצה הקורס.

 

תהליכי חשיבה מתמטית בסביבות ממוחשבות יום ד 12:30-16:00

פרופ' מיכל ירושלמי, חינוך מתמטי לתואר שני באוניברסיטת חיפה

הסמינריון עוסק בחקר תהליכי חשיבה מתמטיים תוך כדי או בעיקבות למידה בסביבות ממוחשבות. מטרת הקורס לאתר ולדון ברכישת והבנת מושגים מתמטיים מרכזיים אשר יכולות להיות מושפעות מלימוד עם טכנולוגיית מחשב. הקורס שם דגש על מיומנויות ייחודיות לעבודה עם כלים כמו: דינמיות וגרירה, תפישה ומישוש על מסך, מקבילות של ייצוגים, טכניקות עבודה עם כלים. המאמרים דנים במחקרים בנושאי חשבון, גיאומטריה, אלגברה, חדו"א ובניית מודלים למציאות . חובות שבועיים בקורס כוללים קריאת מאמר העוסק במחקר של חשיבה מתמטית בסביבה טכנולוגית, לימוד הכלים הממוחשבים והתכנים המתימטיים הקשורים במאמר, התנסויות עצמיות המחקות דוגמאות מתוך המאמר והתייחסות ביקורתית למאמר. הקורס מיועד לתלמידי חינוך מתמטי ותלמידי טכנולוגיות בחינוך (אחרים יפנו בבקשה למרצה) וסיומו תלוי בהגשת עבודה סמינריונית או רפרט.

הקורס ייתרכז השנה בהערכה של מימנויות שנלמדות בסביבת מחשב

 

 

סמינר מתקדם במדעי הלמידה

סמסטר א ( 317.4053 ), סמסטר ב ( 317.4054)

פרופ' דני בן-צבי וגיא חפץ

 יום רביעי , 14:15-15:45-

במסגרת סמינר מתקדם זה נערוך מסע למידה בסוגיות מרכזיות ועכשוויות במדעי הלמידה ( The learning sciences ). במוקד הסמינר נציב את השאלה:

מהן התרומות של המחקר העכשווי במדעי הלמידה להבנה ולמחקר של למידה?

א. מהם הממצאים העיקריים של המחקר במדעי הלמידה?

ב. מה תרומתם של מדעי הלמידה לפרקטיקה ולתיאוריה של למידה?

ג. מהם האתגרים העיקריים הניצבים בפני מדעי הלמידה?

הסמינר יתקיים בקהילת למידה שיתופית מוגברת-טכנולוגיה (בעזרת Google Drive  וכלים נוספים).

 

השתתפות פעילה בסמינר כוללת: קריאה של פרק או מאמר אחד מדי שבוע, כתיבת סיכום הבנה

קצר (עד 150 מלים) מדי שבוע, השתתפות בדיון בכיתה, הובלת דיון אחד או שניים מדי סמסטר,

כתיבת דיון הבנה מסכם (עד שלושה עמודים) בסיום כל סמסטר, הנחיית פעילות קצרה במסגרת

היום הפתוח של המגמה (בסמסטר ב' בלבד).

הערכה: הציון הסופי יהיה מורכב מהערכה עצמית ( 50% ) והערכת המנחים  (50%)

הסמינר מיועד לתלמידי תואר שלישי ולתלמידי שנה ב' בתואר שני של החוג לחינוך מתמטי,

LINKS  המגמה לטכנולוגיות בחינוך, ותלמידי מחקר במרכז המחקר .

 דרישות קדם: נדרשת בקיאות בספר  . How People Learn