דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

ds News name header

קול קורא להצגת מחקרים בכנס תקשורת המדע ה-6

סדרת כינוסי תקשורת המדע בישראל נועדו להפגיש כתבי מדע, עורכים בכירים, בלוגרים, דוברי מוסדות אקדמיים ואנשי יחסי ציבור עם מדענים וחוקרי תקשורת, קובעי מדיניות בממסד האקדמי ואנשי חינוך מדעי במסגרות פורמאליות ובלתי פורמאליות.

לתכניות ולהרצאות מהכינוסים הקודמים, לחצו כאן.

הוועדה האקדמית  של הכינוס השישי מזמינה את המעוניינים להציג מחקרים העוסקים בתקשורת המדע להגיש את הצעותיהם למושב המחקרי של הכינוס.
 

אנו מזמינים הצעות להרצאות קצרות, המתארות מחקרים בתחומים שבין מדע, תקשורת וחברה. אפשר להגיש מאמרים שכבר פורסמו בכתבי עת מקצועיים, ובלבד שיתאימו למהות הכינוס. אנו מזמינים גם תלמידי מחקר לתאר עבודות בהתהוות במסגרת מושב סדנאי.

הגשת ההצעות פתוחה לכול: חוקרות, חוקרים ותלמידי מחקר מן האקדמיה בכל תחומי הדעת, הן במדעי הטבע והחיים והן במדעי הרוח והחברה, וכן עיתונאים ועיתנאיות בתחומי המדע, הסביבה והבריאות ופעילות ופעילים בתחומי החינוך המדעי הפורמאלי והבלתי פורמאלי.

 

הנחיות להגשת ההצעות

יתקבלו תקצירים בעברית או באנגלית בהיקף של 300–500 מילים בקובצי Word. חובה לציין את שם המאמר, פרטי המחבר או המחברים, השיוך המוסדי, הכתובת להתקשרות, וכן האם המאמר פורסם והיכן. נא לשלוח את התקצירים (כמו גם שאלות והצעות) למזכירת הוועדה האקדמית, גב' יעל בראל, דוא"ל  6thscicomm@gmail.com .

בחירת המאמרים שיוצגו בכינוס תיעשה על פי חוות הדעת של הוועדה האקדמית, שתשקול בעיקר את התאמתם לנושא הכינוס.

התאריך האחרון למשלוח התקצירים הוא ז' אייר תשע"ה, 26 באפריל 2015. ההחלטות תימסרנה למציעים עד סוף חודש מאי 2015.