דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

ds News name header

עתיד השידורים בישראל: מבט מבפנים על דיוני הוועדה לאסדרת השידורים המסחריים ומסקנותיה

מושב נעילה בכנס ה- 19 של האגודה הישראלית לתקשורת

עתיד השידורים בישראל:  מבט מבפנים על דיוני הוועדה לאסדרת השידורים המסחריים ומסקנותיה

מנחה : מר נועם תירוש, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

משתתפים: פרופ' סאם ליימן וילציג, אוניברסיטת בר-אילן  ד"ר גלי עינב, המרכז הבינתחומי הרצליה  ד"ר תהילה שוורץ-אלטשולר, המכון הישראלי לדמוקרטיה  פרופ' עמית שכטר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב 
בנוסף ישתתפו נציגים מהערוצים הציבורי והמסחריים ומחברות הפועלות במדיה החדשים  

את תוכנית הכנס ניתן להוריד כאן.

הרשמה לכנס נעשית בכתובת זו.