דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

ds News name header

נציגות LINKS בכנס צ'ייס

לינקס מיוצג בכבוד על במת צ'ייס - הכנס התשיעי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה

פרויקטים ומחקרים רבים של חברי LINKS הוצגו בכבוד על במת צ'ייס, הכנס התשיעי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה אשר התקיים בימים י"א-י"ב באדר א' תשע"ד (12-11 בפברואר 2014), בקריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה.

לפרטים נוספים ולתכנית הכנס