דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

ds News name header

כנס מיט"ל ה 12

הכנס הארצי השנתי ה- 12 של מיט"ל בנושא טכנולוגיות חדשות בהוראה ולמידה בהשכלה הגבוהה: כיוונים ומגמות

הכנס הארצי השנתי ה- 12 של מיט"ל בנושא טכנולוגיות חדשות בהוראה ולמידה בהשכלה הגבוהה: כיוונים ומגמות יערך השנה במכללת לוינסקי לחינוך, ביום רביעי, ד' תמוז תשע"ד, ה- 2.7.2014. הכנס הוא מפגש ארצי רב-משתתפים, הנערך אחת לשנה באחד המוסדות האקדמיים החברים במיט"ל, ופתוח לקהילה העוסקת בהוראה מקוונת ובטכנולוגיות למידה. השנה יעסוק הכנס בתיאור ההתפתחויות החדשות והאתגרים שמעמידה הלמידה המתוקשבת בפני מערכת ההשכלה הגבוהה ובניסיון לזהות כיווני התפתחות עתידיים בארץ ובעולם.

בכנס השנה יש ייצוג מכובד לאוניברסיטת חיפה, ובמיוחד למרכז המחקר למצוינות LINKS I-CORE, ולמגמה לטכנולוגיות בחינוך.

מצ"ב קישורים ישירים למידע אודות הכנס:
· תוכנית הכנס (http://meital.iucc.ac.il/conf2014/program14.htm)
· רישום לכנס (http://meital.iucc.ac.il/conf2014/rishum14.htm)
· פרטים נוספים (http://meital.iucc.ac.il/conf2014/)