דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

כרמל קנט

 • כרמל קנט
  קבוצת מחקר: 
  פרופ' שיזף רפאלי
  מוסד אקדמי: 
  אוניברסיטת חיפה

  גב' כרמל קנט

  השפעת ייצוג ידע כרשת סמנטית על אינטראקטיביות בקהילות למידה

  המחקר שלנו עוסק בקהילות למידה המשתמשות ברשת כתשתית לשיחות, כמו גם לשימור והעברת הידע הקהילתי.

  השוואה בין הבניית ידע קהילתי בצורתו ה'מסורתית' הלינארית המקובלת (טקסט חופשי, רשימות לינאריות בסגנון bulletin boards) להבניית ידע בצורה רשתית סמנטית (מפות קוגניטיביות וסמנטיות) מאפשרת לבחון מהו ייצוג הידע האפקטיבי מבחינת תהליכי שיתוף ולמידה בקהילות למידה שונות.

  בפרט אנו מתמקדים בהשפעת ייצוג הידע על האינטראקטיביות בקהילות, ומנסים לבחון אינטראקטיביות בכמה מימדים: בין פריטי מידע, בין אנשים בקהילה דרך פריטי המידע, ובין המידע שנבנה בתוך הקהילה לזה שמחוץ לה.