דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

פרידה אלק

עברית

דוקטורנטית במסלול הישיר בחוג לניהול מידע וידע באוניברסיטת חיפה.

הדוקטורט יעסוק באינטראקטיביות ככלי להנגשה מקוונת של מידע על זכויות.

בעלת תואר B.A ו- M.A בעבודה סוציאלית וניהול מוסדות ללא כוונת רווח.