דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

ליאור קורן

עברית

תלמיד מחקר במסלול לימודי מחקר מקדים , החוג לניהול מידע וידע, עבודת התזה שכתבתי בהנחייתה של ד"ר דפנה רבן עסקה בבחינת הערך הכלכלי של מודיעין