דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

כרמל קנט

עברית
Kali, Y., Tabak, I., Ben-Zvi, D., & Kidron, A., et al. (2015). Technology-enhanced learning communities on a continuum between ambient to designed: What can we learn by synthesizing multiple research perspectives? In O. Lindwall, P. Koschman, T. Tchounikine, & S. Ludvigsen (Eds.), Exploring the Material Conditions of Learning: The Computer Supported Collaborative Learning Conference (CSCL), Volume II (pp. 615-622). Gothenburg, Sweden: The International Society of the Learning Sciences.

This symposium brings together the theoretical and practical tools of scientists in both the social and educational sciences in order to examine the types of interaction, knowledge construction, social organization and power structures that: (a) occur spontaneously in technology-e

מועד האירוע: 
16/05/2016 - 09:00
ביום ב' ה-16/5 נפגש באונברסיטת חיפה (חדר 566 בפקולטה לחינוך) ונקדיש את היום לעבודה על הספר המתוכנן. 
מועד האירוע: 
31/03/2016 - 09:00

 

מועד האירוע: 
18/02/2016 - 08:30

כנס IsraHCI הוא מקום המפגש בישראל לחוקרים מהאקדמיה ומהתעשייה בתחומי אינטראקציית אדם-מחשב מאז שנת 2013. הכנס הוא הפעילות המרכזית של הסניף הישראלי של קבוצת העניין בתחומי אינטראקציית אדם-מחשב (SIGCHI) של ה-ACM - Association of Computing Machinery.

מועד האירוע: 
07/06/2015 - 08:00
LINKS symposium at the CSCL conference in Gothenburg

LINKS symposium at the CSCL conference in Gothenburg  with 17 of the LINKS I-CORE researchers, Chris Hoadley

networked society
מועד האירוע: 
17/09/2014 - 09:00

בהמשך המסורת שהחלה עם הקמת המרכז, קהילת LINKS מתכנסת שוב למפגש מרתק של יומיים ובמהלכם יתקיימו הרצאות אורח, סדנאות ומפגשים סביב העשייה  הסינרגטית במרכז, הרעיונות החדשים ושיתופי הפעולה בין חוקרים.

כרמל קנט

השפעת ייצוג ידע כרשת סמנטית על אינטראקטיביות בקהילות למידה

המחקר שלנו עוסק בקהילות למידה המשתמשות ברשת כתשתית לשיחות, כמו גם לשימור והעברת הידע הקהילתי.

השוואה בין הבניית ידע קהילתי בצורתו ה'מסורתית' הלינארית המקובלת (טקסט חופשי, רשימות לינאריות בסגנון bulletin boards) להבניית ידע בצורה רשתית סמנטית (מפות קוגניטיביות וסמנטיות) מאפשרת לבחון מהו ייצוג הידע האפקטיבי מבחינת תהליכי שיתוף ולמידה בקהילות למידה שונות.

עמודים