דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

שם המארח: 
LINKS I-CORE
מיקום האירוע: 
כנס "LINKS משמעותיים", הכינוס השנתי השני של מרכז מצוינות LINKS, בית הסטודנט, אוניברסיטת חיפה

הרצאת מליאה 5 - ד"ר יוסי אלרן, ״יומנו של יוצר דיגיטאלי״

מנהל היחידה לטכנולוגיה בחינוך במכון דוידסון לחינוך מדעי, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, ברחובות
רביעי, 17 ספטמבר, 2014 - 15:15 to 16:15

למסמך תעוד ההרצאה

היוצר הדיגיטאלי הוא בבואתו של הסופר הקלאסי. בדומה לסופר הכותב יצירה שמטרתה להשפיע על הקורא, היוצר הדיגיטאלי מפתח מעין יצירת אמנות וירטואלית שתעורר את הגולש לחשיבה עמוקה ומשמעותית. ברם, בניגוד לסופר שמניח את ספרו בפני הקורא והולך לו, היוצר הדיגיטאלי מחובר באורח תמידי עם קהל גולשיו. יצירה דיגיטאלית משמעותית היא זו שתרתק את הגולש ותעודד אותו לאינטראקציה משמעותית עם היוצר ועם יצירתו. בהרצאה ננסה לתאר את מאפייניו של היוצר הדיגיטאלי ושל יצירתו ומהם ״סודותיו המקצועיים״. ההרצאה תלווה בדוגמאות של יצירות דיגיטאליות בתחומי החינוך המתמטי והמדע הלא-פורמאליים, ובין היתר נדון גם בתרומה של למידה כזו למימוש עצמי משמעותי של לומדים במאה ה-21.

מידע נוסף על ד"ר יוסי אלרן

קישור למצגת