דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

שם המארח: 
LINKS I-CORE
מיקום האירוע: 
כנס "LINKS משמעותיים", הכנס השנתי השני של מרכז מצוינות LINKS, בית הסטודנט, אוניברסיטת חיפה

הצגת 5 פרויקטים נבחרים -הצגת המערכת חדשה - Google Classroom

עדי אלטשולר, מנהלת Google בחינוך
חמישי, 18 ספטמבר, 2014 - 14:45 to 15:00