דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

שם המארח: 
מיט"ל מרכז ידע וטכנולוגיות למידה
מיקום האירוע: 
מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

הכנס הארצי השנתי השניים עשר של מיט"ל 2014

טכנולוגיות חדשות בהוראה ולמידה בהשכלה הגבוהה: כיוונים ומגמות
רביעי, 2 יולי, 2014 (All day)

הכנס הארצי השנתי השניים עשר של מיט"ל (הפועלת במסגרת מחב"א) בנושא טכנולוגיות חדשות בהוראה ולמידה בהשכלה הגבוהה: כיוונים ומגמות יערך השנה במכללת לוינסקי לחינוך, ביום רביעי, ד' תמוז, ה-2.7 בשיתוף מכללת לוינסקי לחינוך. הכנס הוא מפגש ארצי רב-משתתפים, הנערך אחת לשנה באחד המוסדות האקדמיים החברים במיט"ל, ומתמקד בתיאור ההישגים והאתגרים העומדים בפני העוסקים בלמידה מתוקשבת בחינוך הגבוה ובהתוויית כיווני התפתחות לעתיד לבוא בארץ ובעולם. הכנס מהווה הזדמנות ייחודית למפגש מקצועי של כל המעורבים במעשה ההוראה והלמידה המתוקשבת בהשכלה הגבוהה. הכנס יכלול הרצאות בנושא שילוב תקשוב בהוראה אקדמית בישראל, תערוכת פוסטרים, מצגות וסדנאות. חברי הסגל האקדמי וכל המתעניינים בתקשוב ההוראה במוסדות להשכלה גבוהה בארץ מוזמנים להשתתף בכנס. 

פרטים נוספים http://meital.iucc.ac.il/conf2014/welcome.htm