דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

שם המארח: 
האוניברסיטה הפתוחה, רעננה
מיקום האירוע: 
האוניברסיטה הפתוחה, רעננה

הכנס האחד-עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס

שלישי, 16 פברואר, 2016 - 08:30

הכנס האחד-עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס
שלישי-רביעי, ז'-ח' באדר א תשע"ו, 17-16 בפברואר 2016
קריית האוניברסיטה הפתוחה, רעננה (מפת הגעה)  
 

לעיון בתכנית הכנס

http://www.openu.ac.il/innovation/chais2016/program.html