דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

שם המארח: 
יבמ חיפה
מיקום האירוע: 
מעבדות המחקר של יבמ חיפה

ד"ר דפנה רבן בסמינר ביבמ

Priceless: The Value of Infomation in a Networked Economy
שלישי, 11 מרץ, 2014 - 11:00

Abstract: "All you can eat", free information has become the norm on the Web. Our hunger for free information together with technological affordances is the fuel which eventually brings about market failure. What are the merits and implications of these phenomena? Who in his/her right mind would be willing to pay for information? My talk will cover some of the basic principles in information economics and discuss the unusual mix of the social and economic worlds. While economics is mostly concerned with the suppliers' side, the second part of the talk will be about the consumers' side of the information economy. I will describe my research in a new area which I call behavioral information economics. 

http://www.research.ibm.com/haifa/seminars/index.shtml