FFFמרכז המצוינות LINKS (למידה בחברה מרושתת) מאחד מומחים מתחומי החינוך, התקשורת, ניהול הידע, המשפטים, הסוציולוגיה והאנתרופולגיה, מדעי הבריאות וממשקי אדם-מכונה, במטרה ליצור מאסה קריטית של מחקר, שיוביל לשינוי פרדיגמתי בחקר החינוך בסביבות משולבות טכנולוגיה, ותכין את הדורות הבאים לדרישות חברת המידע החדשה. המרכז מוקם פיזית בימים אלו באוניברסיטת חיפה, בשותפות עם חוקרים מאוניברסיטת בן-גוריון, הטכניון, והמרכז הבינתחומי הרצלייה. אתר מרכז המצוינות ישמש את חברי המרכז, חוקרים מהארץ ומחו"ל ושותפים באקדמיה. האתר ישקף את הפעילויות המחקריות הנעשות במרכז, ידווח על פעילות המרכז, ישמש כלי לשיווק ולגיוס משאבים.

מחקר המרכז

מרכז LINKS מתמקד במחקר של למידה בקהילות מתוגברות טכנולוגיה, בין אם אלו קהילות המתהוות באופן ספונטני תוך שימוש בכלים טכנולוגיים זמינים לכל, ובין אם אלו קהילות שעושות שימוש בכלים טכנולוגיים ייעודיים לתגבור ההוראה והלמידה. חוקרי LINKS זיהו שלושה תחומים עיקריים במחקר של למידה בקהילות מתוגברות טכנולוגיה שלהם פוטנציאל להניב תוצאות מחקריות חדשניות: א) מחקר הדרכים בהן מתפתחים ידע והבנה בקהילות למידה, ב) מחקר הדרכים בהן קהילות למידה מתוגברות טכנולוגיה מפתחות וחולקות נורמות ופרקטיקות משותפות, ג) מחקר הדרכים בהן הטכנולוגיה מאפשרת למידה בקרב קהילות מגוונות תוך מתן מענה לשונות בין ובתוך הקהילות. חוקרי LINKS ישתפו פעולה על מנת לייצר מחקר פורץ דרך בכל אחד מהתחומים הללו ובממשקים ביניהם.

התרומה לקהילה הינה חלק בלתי נפרד מייעוד המרכז והיא תבוא לידי ביטוי בהערכת הפערים הדיגיטליים בקרב הקהילות הנחקרות, ביישום ובהערכה של טכנולוגיות למידה ומשחק בבתי הספר ובמתן הזדמנות להתפתחות מקצועית של אנשי הוראה והדרכה בשיתוף משרד החינוך. בנוסף, יובילו אנשי המרכז פעילויות ממוקדות בקהילות ממודרות, אשר ישפיעו באופן ישיר על בני נוער בפריפריה ובסביבות מעוטות יכולת.

דוא"ל ליצירת קשר: links@edtech.haifa.ac.il

News

closing session at the 11th annual Chais Conference
Technology – Enhanced Learning Communities as a Continuum between Ambient to Designed, What Can We Learn by Synthesizing Multiple Research Perspectives?
הכנס העשירי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס
THE EDGE QUESTION—2015 - Prof Sheizaf Rafaeli
Prof. Amit Schejter to head Communications Ministry Committee
Prof. Schejter has been appointed by Communications Minister Gilad Erdan to head a new committee tasked with developing regulatory recommendations for the burgeoning audiovisual market.
Mathematics Curriculum Development, Delivery, and Enactment in a Digital World
LINKS and Kadima Mada (World ORT) have joined forces to conduct an exciting program for the development of "interdisciplinary thinking in an enriched technology environment"
Mrs. Ganit Richter represented Links at the MEITAL Conference
גנית מקבלת את הפרס
Studying Gamification: the Effect of Rewards and Incentives on Motivation
מצגת ההרצאה לאחר קבלת הפרס
Studying Gamification: the Effect of Rewards and Incentives on Motivation
גנית ריכטר מרצה
Studying Gamification: the Effect of Rewards and Incentives on Motivation
Congratulations to Prof. Sheizaf Rafaeli
Program Committee- MEITAL Conference
Best Student Paper Award goes to Hanny
Best Student Paper Award goes to Hanny Swirsky, from LINKS

Events

Sunday, October 13, 2013 - 10:00 to Monday, October 14, 2013 - 19:00
Tuesday, January 14, 2014 - 08:30 to 17:15
Tuesday, February 11, 2014 - 09:00 to Wednesday, February 12, 2014 - 15:00
Wednesday, February 12, 2014 - 08:45 to Friday, February 14, 2014 - 22:45
Sunday, June 8, 2014 - 15:00
Tuesday, June 10, 2014 (All day) to Thursday, June 12, 2014 (All day)
Thursday, June 12, 2014 (All day)
Monday, June 16, 2014 - 15:00
Sunday, June 22, 2014 - 11:00
Monday, June 23, 2014 - 09:00 to Friday, June 27, 2014 - 14:15
Monday, June 30, 2014 - 19:00 to Saturday, July 5, 2014 - 13:00
Wednesday, July 2, 2014 (All day)
Wednesday, September 17, 2014 - 09:00 to Thursday, September 18, 2014 - 18:00
Thursday, June 11, 2015 - 08:30
Wednesday, June 24, 2015 - 09:00
Tuesday, June 30, 2015 - 08:30
Wednesday, February 17, 2016 - 15:30

Future Learning Spaces

future learning spaces Clip

תמונה: 

Future Learning Spaces Rational

תמונה: 

The rapid developments of technology in the past decade have brought significant changes in almost every aspect of our daily lives, and especially in creating new ways for learning in social and cultural contexts. However, while daily interactions are increasingly supported by mobile and networked information and communication technologies, traditional educational interactions are often technologically impoverished, creating the phenomenon known as the school-society digital disconnect. Furthermore, physical spaces for learning in current educational settings encourage traditional, and somewhat outdated pedagogical approaches. Research shows that physical environments can generate values, social activity and interactions through their constraints and affordances. Despite the increasing incorporation of technologies into educational environments, the typical classroom paradigm has changed only slightly over the past decades. 

To address these issues, the LINKS I-CORE research proposal envisioned the building of an Future Learning Spaces (FLS) (previously referred to as the LINKSClass) to create a shared research infrastructure to explore the ways in which small and large groups of learners interact with each other using technology in the physical world. Since the establishment of the LINKS I-CORE, researchers have made progress in laying the conceptual and physical foundation of the FLS.